.

Ремонти във Варна

Професионална шпакловка,боядисване
Материалната база, включва технически средства за реализиране на основните си дейности, собствени транспортни средства, уреди, машини и съоръжения. При нас работят професионалисти с висока квалификация за извършване на строително-монтажните работи.
Фирмата уважава желанията и зачита изискванията на своите клиенти. Ето защо отделя особено внимание на прекия диалог със тях.

Ремонти във Варна

Професионална шпакловка,боядисване .
Циментова шпакловка

“ТЕРАКОЛ ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА”

за заглаждане на вътрешни и външни повърхности от бетон, газобетон, варо-цименто-пясъчни и цименто-пясъчни мазилки

Свойства

Водо-и атмосфероустойчива

Отлична адхезия към гладки основи

Пластична при работа

Област на приложение

Употребява се като “шприц” преди нанасяне на обикновена мазилка върху стени, тавани, фасади.

Заглаждане, поправка, нивелиране, измазване на стени и тавани от видим бетон, бетонови панели, хастарни мазилки и зидария.

Запълване на пукнатини, дупки и неравности по стени и тавани.

Заглаждане на вътрешни стени от газобетон.

За вътрешно и външно приложение.

Начин на полагане

А.) Подготовка на основата

Основата може да е суха или влажна, но трябва да е здрава и без прах, замърсявания и други разделителни вещества. Стари бои, несвързани с основата, тапети и хлабави мазилки трябва да се отстранят.

Метални части трябва да се грундират с антикорозионен грунд, който служи същевременно и като посредник за адхезията.

Порьозните основи предварително се грундират с “Борогрунд”, а гладките – с “Бороконтакт”.

Б.) Нанасяне

В чист съд за смесване се налива чиста вода и при енергично разбъркване се прибавя толкова суха смес, че да се получи гладък пастообразен разтвор без бучки. 2,5 до 3 обемни части циментова шпакловка се разбъркват с една обемна част вода с механична бъркалка. Сместа се оставя да престои около15 минути и се разбърква отново. При температура от 18 до 20оС тази смес е годна за работа в течение на 4 до 5 часа.

Фини пукнатини в основата трябва да се разширят преди да се запълнят с “Теракол циментова шпакловка”. При движения на сградата не е изключено пукнатините да се появят отново.

С шпакловката може да се работи извън и вътре в помещения при температури над 5оC.

След изсъхването на шпакловката тя може да се боядисва с вароустойчиви бои. Пълното изсъхване на слоя зависи от дебелината му и от атмосферните условия. Влажни основи могат да бъдат причина за избиване на соли по повърхността.

Общи указания

Съдържа цимент. Дразни очите и кожата. Не бива да попада в ръцете на деца. Да се избягва контакта с очите и кожата. При контакт с очите те веднага трябва да се промият обилно с вода и да се потърси лекар. Да се носят подходящи ръкавици.

Във втвърдено състояние шпакловката е физиологически и екологично безвредна.

Продуктът не бива да се смесва с други материали, защото това може съществено да промени свойствата му.

Разходна норма

В зависимост от начина на нанасяне от 0,5 до 2 кг/м² при 1 мм дебелина на шпакловката.

Технически данни

Насипна плътност: около 1,6 кг/литър

Съотношение на смесване: 1 обемна част вода: 2,5-3 обемни части суха смес

Време за употреба на сместа с вода: 4-5 часа

Якост на опън върху бетон след 7 дни: над 0,5 N/мм²

Якост на опън при огъване след 7 дни: над 3 N/ мм²

рН-стойност: около 12

Опаковки

5 кг, 25 кг в многослойни хартиени торб

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.