.

Ремонти във Варна

Професионална шпакловка,боядисване
Материалната база, включва технически средства за реализиране на основните си дейности, собствени транспортни средства, уреди, машини и съоръжения. При нас работят професионалисти с висока квалификация за извършване на строително-монтажните работи.
Фирмата уважава желанията и зачита изискванията на своите клиенти. Ето защо отделя особено внимание на прекия диалог със тях.

Ремонти във Варна

Професионална шпакловка,боядисване .
Сухо строителство

Предимства на гипсокартона:

· · Дълготраен

· · Екологичен

· · Биологичен

· · При допълнителна импрегнация - влагоустойчив

· · Естетичен

· · С малко тегло

· · Формовъчен

· · Порьозен - отлично пано пропусклив

· · Акумулиращ топлината

· · Регулиращ климата

· · Акустичен

· · Пожароустойчив

· · Отлична основа за повърхностни бои и покрития

· · Оптимално средство за рационални, бързи и едновременно с това ефектни и функционални решения

Предимства на сухото строителство:

Решава едновременно проблемите звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост;

При това повърхността , която се обработва единствено в областта на фугите, е готова за боядисване, лепене на тапети или полагане на декоративни мазилки и облицовки.

Стена с обща дебелина 100 мм постига изискваните според Наредбата за звукоизолация 47 dB редукция на въздушен шум за хотелски и обществени сгради и 60 мин. граница на пожароустойчивост за евакуационни пътища и преградни стени в сгради с категории II и III съгл. ПСТН.

Пред стенна обшивка с гипсокартон 12,5 мм и минерална вата 50 мм подобрява топлоизолацията на 250 мм тухлена зидария и по този начин се постига задължителният коефициент на топлопреминаване <0,5 W/(m2K)

Окачен таван с гипсокартон 15 мм или гипсофазер 12,5 мм осигурява пожароустойчивост 30 мин отдолу без вата и 45мин. - при най-масовите случаи за сгради с категории II и III съгл. ПСТН с вата 50 мм и обемно тегло над 20 кг/м3.

При реновиране на стари сгради с дървен гредоред чрез прилагането на сухо строителство се избягват всички нежелателни мокри процеси и едновременно с това допълнителното натоварване върху съществуващата конструкция е незначително и безопасно. Едновременно с това се решава и проблема с пожарозащитата както на съществуващата част, така и на неотменно влаганите с цел укрепване метални конструкции и елементи.

При ново строителство и залагане на системите за сухо строителство при не носещите преградни стени, окачените тавани и пред стенните обшивки поради десетократно по-ниското си собствено тегло в сравнение с керамичните преградни зидове, задължително измазвани и шпакловани, се постига икономия на армировка и бетон в порядък от 21 до 25%.

По отношение на сеизмичната устойчивост на сградите - няма нищо по-благоприятно от ниски постоянни натоварвания, особено в горните етажни нива, както и елиминиране на предаването на хоризонталните и вертикални натоварвания в/у преградните конструкции - а това е абсолютно сигурно поради монтажните детайли и връзките на гипсокартонените системи с другите конструктивни елементи.

При изграждане на вътрешното пространство на офис - и хотелски сгради поради малките дебелини на преградните стени спечелената площ се възвръща многократно било то под формата на наеми за отдавана квадратура или осигуряване на няколко хотелски стаи и апартаменти в повече, както и повишаване категорията на хотелите благодарение на по-големите междуосия.

Факторът време на строителство и сроковете на влизане в експлоатация пряко са свързани с по-бързата възвращаемост на вложените средства, както и най-благоприятно изплащане на взетите кредити. Липсата на строителна влага позволява обзавеждането и внасянето и на най-чувствителната техника буквално часове след приключване на бояджийските и настилъчни работи.

Системите за санитарни вградени конструкции освен късия срок на монтаж и перфектно уплътнените връзки с водопроводната и канализационна инсталации, решава актуалните проблеми за ревизия, вграждане на промивни казанчета, окачване на конзолни тоалетни чинии и мивки, като дава решения за изпълнение на санитарните приспособления и аксесоари за физически възпрепятствани хора - критерий за обществен стандарт във всяка една страна.

Единствено с материалите за сухо строителство могат да бъдат осъществени идеите и фантазиите на архитекти, дизайнери и художници, които опознавайки възможностите на материала , поемат все по-големи предизвикателства и буквално пренасят и най-смело и с размах проектираните детайли и планировъчни решения в 100 % -ва реализация на обекта.

Накрая, но не и на последно място, системите за сухо строителство са приложими във всички сезони, строителните отпадъци са сведени до минимум и ако директните разходи при сухото строителство са съпоставими с тези при конвенционалното, то косвените разходи са многократно по-ниски. Всичко това заедно с перфектния краен резултат като качество на изпълнените строителни повърхности неминуемо прави сухото строителство привлекателно както за инвеститорите, така и за проектантите и изпълнителите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.